• domů
  • »
  • Sociální fond regionu Brdy - Vltava v roce 2016

Sociální fond regionu Brdy - Vltava v roce 2016

Sociální fond regionu Brdy - Vltava v roce 2016

V loňském roce se nám podařilo vytvořit a pilotně ověřit fungování fondu. I v letošním roce plánujeme podpořit naše spoluobčany v obtížné životní situaci prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb, kteří o ně pečují. Hlavní složku příjmů fondu tvoří příspěvky od obcí regionu, které si uvědomují potřebnost sociálních služeb pro kvalitní život svých občanů.

Pro soukromé dárce je možnost přispívat přímo do fondu na účet č. 4333333389/0800 kde bude Váš příspěvek rozdělen mezi organizace poskytující sociální služby v našem regionu. Nebo si můžete v záložce Pomáhejte s námi vybrat konkrétní organizaci, které chcete přispět. Můžete si zde vybrat i konkrétní věc či službu, kterou daná organizace poptává.

V záložce Galerie naleznete krátké spoty představující jednotlivé organizace, které v našem regionu působí a jejich klienty - naše společné sousedy.

Prostředky fondu jsou rozdělovány prostřednictvím výzvy, do které se mohou přihlásit pouze ověřené organizace působící na našem území. Kontrola využitých prostředků pak probíhá zejména ze strany obcí, které přispívají největším objemem financí. Pro dárce jsou připraveny drobné pozornosti.