O nás

Brdy - Vltava o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená podle zákona č.248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech v platném znění a je zapsána do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 0, vložce 438, a to usnesením soudu ze dne 4. srpna 2006 čj. F 93795/2006 na základě Zakládací smlouvy ze dne 28. 6. 2006.

Sociální fond regionu Brdy-Vltava sdružuje finanční prostředky od jednotlivých obcí regionu Brdy-Vltava, místního podnikatelského sektoru a příspěvky veřejnosti. Dojde tak k zefektivnění systému financování, kdy budou do jednoho fondu sdruženy prostředky veřejné a soukromé a poskytovatelé se o ně v rámci toho fondu budou moci ucházet.

Do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava můžete přispět libovolnou částkou, zaslanou na účet 4333333389/0800. S dárci lze uzavřít darovací smlouvu. Děkujeme Vám za každý příspěvek.

  1. Sociální fond regionu Brdy-Vltava je organizační složkou Společnosti zřízenou za účelem materiální podpory poskytovatelů sociálních a návazných služeb v regionu Brdy-Vltava mimo aktivit realizovaných v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje.
  2. Finanční prostředky jsou do fondu sdružovány zejména z rozpočtů obcí regionu Brdy-Vltava, z darů fyzických a právnických osob a obyvatel regionu Brdy – Vltava.
  3. Finanční prostředky z fondu jsou rozdělovány poskytovatelům sociálních a návazných služeb na základě Metodiky sociálního fondu regionu Brdy – Vltava.
  4. Finanční prostředky z fondu jsou rozdělovány v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb regionu Brdy – Vltava.
  5. Společnost zřizuje následující orgány organizační složky Sociální fond Brdy-Vltava:

a)      příspěvkovou komisi

b)      výběrovou komisi

c)       kontrolní komisi

 

  Struktura Sociálního fondu/ Výkonný výbor / komise

a) Příspěvková komise

b) Výběrová komise

c) Kontrolní komise - zástupci obcí

d) Ředitelka