Alka o.p.s.

ALKA je příbramská nezisková organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. Mají zkušenosti s klienty s rozličnými diagnózami a tým profesionálů se srdcem na pravém místě, kteří se o ně starají. Cílem organizace je umožnit každému uživateli rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci s náročnou péčí o něj. Důraz klademe na individuální a  lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a na příjemné prostředí.

Centrum péče o handicapované ALKA poskytuje širokou nabídku služeb osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným či jiným zdravotním postižením a osobám v krizi. 

Denní stacionář ALKA je určen lidem s postižením od 15 let věku, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech, chtějí se ve všech směrech rozvíjet a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.

Odborné sociální poradenství je službou dostupnou komukoliv, kdo se ocitá v sociální situaci, se kterou si sám nedokáže poradit a potřebuje získat informace k dané problematice, nasměrovat a jakkoliv jinak podpořit. Tuto službu je možné využít i anonymně.

Odlehčovací služba je poskytována potřebným osobám, které potřebují pomoc a podporu po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Hlavním cílem sociálně aktivizační služby je, předejít sociální izolaci uživatelů, rozvíjet jejich dovednosti a zejména navazovat a udržovat sociální vazby s podobně postiženými lidmi i komunitou, ve které žijí. 

Sociální rehabilitace je službou, jejímž cílem je dosažení co nejvyšší úrovně sebeobsluhy lidí s handicapem a zároveň posílení jejich zapojení do komunity, ve které žijí do takové míry, jakou jejich handicap, jejich schopnosti a potenciál umožňuje.

Sociální rehabilitace pracovní je službou cíleně zaměřenou na rozvoj pracovních a sociálních dovedností potřebných k případnému následnému zaměstnání handicapovaných osob. Máte-li zájem o tuto službu, musí vám být minimálně 16 let.

Sociální rehabilitace Therasuit je službou, jejímž cílem je zvýšit úroveň sebeobsluhy klienta na maximální možnou míru využitím speciální rehabilitační metody Therasuit. Therasuit představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a výzkumů fungování mozku. Cvičení přímo ovlivňuje fungování mozku, intenzivní terapií stojící na pravidelném opakování stejných cviků a pohybů dochází ke vzniku nových nervových spojení, tvoří se nové, nebo se napravují chybné pohybové vzory.

Kontakt:

http://www.alkaops.cz/

kancelar@alkaops.cz

Podbrdská 269, Příbram V - Zdaboř, PSČ 261 01

telefony:318 654 701, 731 707 184

Mgr. Šárka Hájková – ředitelka