Alka o.p.s.

ALKA je příbramská nezisková organizace, která již od roku 2005 podporuje lidi s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory žít co nejplněji svůj život. V Alce mají zkušenosti s klienty s rozličnými potřebami a nechybí ani tým profesionálů, který jim poskytuje potřebné sociální služby. Tímto mimo jiné i napomáhá rodině s náročnou péčí. Důraz je kladen na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a na příjemné prostředí. Organizace funguje transparentně, společensky, zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo pomoc potřebuje. 

Organizace ALKA poskytuje širokou nabídku služeb osobám s tělesnýmmentálnímkombinovaným či jiným zdravotním postižením

Denní stacionář je určen lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 64 let, kteří k svému rozvoji, udržení kvality života a sociálnímu začleňování potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klienti služby denního stacionáře mají možnost zapojit se do řady aktivizačních a kreativních činností. Klienti jsou podporováni i v aktivním trávení volného času – návštěvy kulturních akcí, canisterapie, muzikoterapie, práce v keramické dílně, výtvarné činnosti, vaření a pečení.

Odlehčovací služba na přechodnou dobu zajišťuje potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Odlehčovací služba je určena lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 1 do 64 let. Cílem je umožnit rodinám a pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o člověka s postižením.

Sociálně aktivizační služby, jejichž cílem je podporovat osoby se zdravotním postižením v udržení, rozvoji a získání sociálních dovedností a schopností činnostmi, které souvisejí s aktivním a smysluplným trávením volného času, navazováním a udržováním společenských vztahů a usilovat o maximální míru jejich sociálního začlenění. Sociálně aktivizační služby jsou určeny osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 let a výše, které vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, snížené soběstačnosti, nebo ohrožení sociálním vyloučením, potřebují podporu při rozvoji a posilování schopností a dovedností nezbytných pro soběstačný život a začlenění se do běžné společnosti.

Sociální rehabilitace je službou, jejímž cílem je podporovat osoby se zdravotním postižením v rozvoji jejich schopností a dovedností, a tím přispívat k co největší míře sociálního začlenění. Služba je určena lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let, kteří z důvodu svého postižení potřebují podporu při rozvinutí a posilování svých schopností, dovedností a životních návyků. Cílem služby sociální rehabilitace je osvojení, posílení a nacvičení činnosti a dovednosti, které povedou k jeho maximální možné soběstačnosti, samostatnosti a začlenění do běžné společnosti.

Pohybová terapie je určena klientům ve věku od 1 do 64 let věku. Využitím prvků mnoha rehabilitačních metod pomáhá klientům zlepšovat fyzickou kondici, udržovat pohyblivost a tím je podporuje v soběstačnosti.

Pohybová terapie Therasuit je koncept, který byl vytvořen v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice. Vlivem metody TheraSuit® se mění pohybové vzory klienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem takové rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Kontakt:

http://www.alkaops.cz/

kancelar@alkaops.cz

Podbrdská 269, Příbram V - Zdaboř, PSČ 261 01

telefon: 318 654 701, 724 396 182

Mgr. Lenka Mottlová – ředitelka