CSS Hvozdy

Centrum služeb Hvozdy

Cílem organizace je umožnit člověku s lehkým a středním mentálním postižením osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální měrou běžným způsobem života, tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace především v oblasti možného zaměstnání a bydlení. Poskytovány jsou tyto služby - týdenní stacionář (TS), sociálně terapeutické dílny (STD), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), odborné sociální poradenství (OSP) a program přechodu k samostatnosti (PPS).

Pobytové služby

V CSS Hvozdy, o.p.s. jsou poskytovány služby formou týdenního pobytu v týdenním stacionáři a formou odlehčovací služby OS. Doprava do areálu a zpět do Prahy je zajištěna s doprovodem asistenta. Ubytování je ve čtyřech domcích rodinného typu. 1 až 3 uživatelé na pokoji, jeden asistent na domku. Domky se nacházejí v zalesněné chatové oblasti a nejsou bezbariérové.

Ambulantní služby

Sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, nízkoprahový klub pro děti a mládež jsou poskytovány v areálu Hvozdy a v Multifunkčním centru ve Štěchovicích, kde je pobočka. 

SLUŽBY

  • Týdenní stacionář (TS)
  • Odlehčovací služba (OS)
  • Sociálně terapeutické dílny (STD)
  • Odborné sociální poradenství (OSP)
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
  • Hostinská činnost

Kontakt:

http://www.css-hvozdy.cz

info@css-hvozdy.cz

Masečín 119
252 07 Štěchovice

tel: 257 770 258, 728 122 342

Mgr. Magdalena Zurinková – ředitelka