• domů
 • »
 • Farní charita Starý Knín

Farní charita Starý Knín

Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Působí od 1. března 1993 v rámci celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti se zaměřuje především na poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb.

Smyslem FCHSK je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Hlavním cílem je podpořit mnohdy nelehkou péči rodin o ně, nedůležitější je, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílem Farní charity Starý Knín je prostřednictvím terénních sociálních služeb zabezpečit sociální, zdravotní, kulturní a duchovní potřeby členů cílových skupin; prevence jejich sociálního vyloučení, ale také nedobrovolných odchodů do sociálních zařízení.

FCHSK poskytuje:

 • Pečovatelskou službu
 • Osobní asistenci
 • Odlehčovací služby
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Azylový dům

Dále je uživatelům poskytována:

 • Domácí ošetřovatelská péče
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek
 • Hlídání dětí:
  • do 3 let
  • nad 3 roky a pomoc v domácnosti

Kontakt:

http://www.socialnipece.cz/

info@socialnipece.cz

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03 Nový Knín

tel.: 318 593 381

RNDr. Stanislav Žák, CSc. – ředitel