• domů
 • »
 • Magdaléna o.p.s.

Magdaléna o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem je zřizována a provozována síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. 

V jejich rámci je nabízena klientům široká škála služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Organizace se snaží zlepšit kvalitu života našich klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti. Současně jsou minimalizovány zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a snaha chránit společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady.

Magdaléna poskytuje tyto služby:

 • nízkoprahové služby
 • poradenské služby
 • terénní program
 • Výměnný injekční program
 • Informační servis
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování
 • Základní sociálně-právní poradenství
 • Asistenční služba
 • Krizová intervence
 • Individuální a rodinné odborné poradenství

Kontakt:

http://www.magdalena-ops.eu/

info@magdalena-ops.cz

Včelník 1070

252 10 Mníšek pod Brdy

Tel./fax: 318 599 260

MUDr. Petr Nevšímal