o.s. Stéblo

Občanské sdružení Stéblo je organizace, jejímž cílem je pracovat na rovnocenném uplatnění dětí i dospělých se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i jiným typem postižení) v praktickém životě a celkové zlepšení kvality jejich života.

Stéblo poskytuje tyto služby:

Denní stacionář poskytuje ambulantní sociální služby dětem i dospělým osobám se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i zdravotním postižením) bez omezení věku. Obsah denního stacionáře spočívá v nabídce stimulujících aktivit, jejichž cílem je udržet a rozvinout úroveň mentálních funkcí každého uživatele této služby. Dovednosti a znalosti, které člověk s mentálním či kombinovaným postižením nemá možnost v domácím prostředí každodenně používat, mají tendenci se vytrácet a to rychleji než u zdravého člověka.

Sociálně terapeutické dílny poskytují ambulantní sociální služby osobám se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i zdravotním postižením) ve věku od 16 do 64 let. Cílem práce v sociálně terapeutických dílnách je pomocí pracovní terapie vypěstovat u lidí s postižením některé pracovní dovednosti a návyky, naučit je jednoduché pracovní úkony, vedoucí ke konkrétnímu výsledku. Smyslem je, aby měl uživatel služby ze své činnosti radost, aby se něco naučil, aby viděl konkrétní výsledek své práce. Aby osvojenou činnost mohl použít v soukromém životě a případně si mohl nalézt zaměstnání i v nechráněném prostředí.

Chráněné bydlení poskytuje pobytové sociální služby osobám s mentálním, sluchovým a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let. Chráněné bydlení je jednou z možností, jak lidem s postižením umožnit žít běžným způsobem života, kterým běžně žijí jejich vrstevníci. Uživatelé služby dostanou šanci se osamostatnit, ale přitom zůstanou zachovány jejich vazby na okolí, na které jsou zvyklí. Mohou udržovat kontakt se svou rodinou i se svými blízkými a přitom žít svůj vlastní život. V chráněném bydlení je zajištěna péče celý rok. Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele.

Kontakt:

http://www.steblo.cz

os.steblo@seznam.cz

Borotice 27, 262 15

tel: 774 166 012

      774 166 013

Mgr. Alena Homolková – jednatel