Portus Praha

Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka.

Cílem je napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni ze společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny) je poskytována podpora k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

Portus Praha poskytuje tyto služby:

Chráněné bydlení v obci Slapy je sociální služba pro lidi s mentálním postižením, kteří zde mohou naleznout trvalý domov, potřebné zázemí a nutné speciální služby. Bydlení je určeno pro celkem 19 obyvatel. Chráněné bydlení umožňuje lidem s handicapem žít pokud možno běžným způsobem života v přirozeném prostředí. Veškeré potřebné služby jsou poskytovány týmem profesionálních asistentů. Chráněné bydlení je pobytová služba, která je poskytována celoročně, včetně sobot a svátků. Každý z uživatelů má svůj vlastní pokoj s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Obyvatelé mohou dle své libosti přijímat návštěvy rodiny, příbuzných a přátel. Rovněž mohou odjíždět na návštěvy domů ke svým rodinám.

Sociálně terapeutická dílna v obci Slapy umožňuje nácvik dovedností uživatelů služby v oblasti zvládání základních pracovních návyků, dále pak rozvoj schopností a dovedností potřebných k lepšímu uplatnění na trhu práce i v běžném životě. Smysluplná práce s užitečnými a viditelnými výsledky zvyšuje sebevědomí uživatelů a podporuje jejich pocit sounáležitosti se společností, ve které žijí. Služba vychází z individuálních potřeb a možností každého uživatele. Základem STD je nácvik praktických dovedností v reálném pracovním prostředí – činnost v potravinářské dílně (čištění zeleniny) či na pracovišti u našich spolupracujících partnerů. (Zemědělské družstvo Slapy, obec Slapy aj.).

 Kontakt: 

http://www.portus.cz/

portus@portus.cz

Uruguayská 178/5, 120 00, Praha 2

telefon / fax: +420 261 217 671

Ing. Veronika Velehradská – ředitelka