Proxima Sociale

Nízkoprahový klub Terén Dobříš

Nízkoprahový klub pro děti a mládež (11 – 18 let) je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahového klubu poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílové skupiny". Nízkoprahový klub Terén je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nabízející podporu a pomoc dětem a mládeži z Dobříšska, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Cílem je:

  • poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích
  • podporovat pozitivní změnu v životě cílové skupiny
  • doprovázet cílovou skupinu v zátěžovém období dospívání
  • omezit rizika spojená s životním stylem cílové skupiny
  • podporovat cílovou skupinu k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
  • motivovat cílovou skupinu k zapojení do dění místní komunity
  • motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času
  • zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce
  • omezit riziko sociálního vyloučení

Kontakt:

http://www.proximasociale.cz

dobris@proximasociale.cz

Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany

telefon 277 007 287

Ivo Kačaba – ředitel